Bye Bye Liège

06-06-2019

Vandaag heb ik mijn laatste examen afgelegd en keer ik definitief huiswaarts. Dit avontuur was zeker een meerwaarde aan mijn opleiding als leerkracht Frans-Nederlands.

Ten eerste heb ik veel bijgeleerd op het gebied van de taal. Ik begrijp nu bijna alles wat er gezegd of geschreven wordt, en ook het spreken gaat al een stuk vlotter. Ik heb onder andere veel nieuwe woorden en uitdrukkingen geleerd.

Ik vond het ook gek om te zien dat er toch al een verschil in cultuur is, ook al is Luik helemaal niet zo ver. De begroeting is anders, net zoals hun mentaliteit en de manier waarop ze met elkaar in interactie gaan. De schooldagen waren veel langer, maar er was een veel lossere sfeer in de lessen.

Ik wil ook nog graag iedereen bedanken die ik tijdens mijn Erabel heb leren kennen. Mijn klasgenoten, leerkrachten, kotgenoten... Zonder jullie had ik nooit zo'n goede ervaring kunnen hebben. 

Ook aan het thuisfront wil ik iedereen bedanken voor de steun. Zeker ook de UCLL, die haar studenten de kans geeft om al dan niet in het buitenland extra ervaring op te doen.